Vrijdag 25 juni hebben we onze jaarvergadering gehad en ondanks dat we geen carnaval hebben gehad was er genoeg te melden.
De activiteiten die we afgelopen jaar toch hebben gehad werden doorgesproken en diverse mensen werden gehuldigd.

Peter Bronstein, lid sinds 1986, werd in het zonnetje gezet als “Pottenbakker voor het leven” vanwege zijn vele verdiensten voor de club.
Hij blijft actief, maar doet een stapje terug.

Ook Karin Geven, al vele jaren leiding bij de dansmarietjes gaat het rustiger aan doen. Daarom mocht Karin een speciale blijk van waardering in ontvangst nemen.

Verder werd er afscheid genomen van enkele aftredende leden en een nieuw raadslid verwelkomd: Timo Sleegers.

Ook in het bestuur zijn er enkele veranderingen; penningmeester Eric v.d. Wallen trad af en wordt opgevolgd door Peter Otten, die op zijn beurt aftrad als voorzitter en in die hoedanigheid wordt opgevolgd door Mike v.d. Berkmortel.

Jubilarissen waren er ook:
Wouter van Rooy 5 jaar lid, Kelsey Crommentuyn 11 jaar lid en Peter Otten en Stefan Aarts 22 jaar lid.
Ook zij werden in het zonnetje gezet.

Tenslotte was er nog aandacht voor onze dansmarietjes die met alle beperkingen, die afgelopen jaar van kracht waren, toch een dans hadden ingestudeerd. Deze werd op het scherm getoond en dat belooft weer heel wat voor komend seizoen.