Tijdens het prinsenbal bij Zaal de Zwaan op 11 november jl. is door de Prinsengarde de Pottenbakker van het jaar bekend gemaakt: Muziekverening Excelsior!

“Pottenbakkers en  Pottenbakkerinnekes,
Ook dit jaar had de prinsengarde weer de taak om een Pottenbakker van het jaar te kiezen. Een benoeming voor iemand die zich bijzonder inzet voor de gemeenschap van Zeilberg. En dan kijken we naar alle verenigingen waar de vele vrijwilligers van Zeilberg actief zijn.
Zo kwamen we bij muziekvereniging Excelsior terecht. Maar wie ga je dan kiezen?

Na enkele namen genoemd te hebben hoorden we van ergens ver weg een stemmetje.
“Zou het niet leuk zijn om de hele vereniging uit te roepen tot Pottenbakker van het jaar?”
En daarom willen wij voorzitter Theo Aarts, een van de kartrekkers, naar voren roepen om namens muziekvereniging Excelsior het beeldje van de Pottenbakker met de bijbehorende onderscheiding in ontvangst te nemen.”